نام محصول کپسول لنسوپرازول ۳۰ میلی گرم
ماده موثره دارویی                 لنسوپرازول
فرمول مولکولی دارو C16H14F3N3O2S
جرم مولکولی                          369.363 g/mol
دسته دارویی مهارکننده پمپ پروتونی (PPI)
مورد مصرف                    بیماری ریفلاکس معده به مری، ازدیاد ترشح اسید معده، بیماری پپتیک اولسر، زخم گوارشی ناشی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID)
فهرست