FA
EN

تماد جوایز فارمکس را درو کرد

تماد جوایز فارمکس را درو کرد شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور و یکی

بیشتر... »

🔹بازدید دکتر آرین نژاد مدیر عامل هلدینگ دارویی تامین و مهندس اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای مواد موثره دارویی به همکاران تماد

بازدید و خداقوت دکتر آرین نژاد مدیر عامل هلدینگ دارویی تامین و مهندس اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای مواد موثره دارویی به همکاران تماد ششمین

بیشتر... »