FA
EN

تماد در یک نگاه

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) یکی از شـرکت هـای گـروه دارویـی تامین (TPICO) از خانواده اقتصادی بـزرگ شستا است. این شرکت افتخار دارد به عنوان اولیـن و بزرگ‌ترین تـولـیدکننده مـواد اولیه دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور از سال ۱۳۷۵ در دو دسته عمده مــواد موثره (API) و نیمه ساخته پلت و دی سی (Semi Finished)در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته و در راستای توسعه حیطه کسب و کار خود با نگاه به بازارهای صادراتی از سال ۱۳۹۶ در تولید محصولات نهایـی(Finished) حضور موثر داشته است.


  در حال حاضر شرکت تماد با 20 خط تولید فعال و بیش از 120 قلم محصول دارویی را تولید می نماید که مطابق با استانداردها و قوانینGMP  و ضوابط WHO در حوزه مواد دارویی تولید شده و بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی کنترل و ارزیابی می‌شود. تامین حدود 20 درصدی مواد اولیه دارویی کشور، صادرات 26 محصول به 56 کشور در 5 قاره جهان و انتخاب تماد به عنوان تنها صادر کننده ممتاز ملی سال 1399 در صنایع دارویی کشور از جمله افتخارات این شرکت می باشد.


  شرکت تماد به عنوان شرکتی با محصولات دانش بنیان و با نگرشی آگاهانه و در راستای اهداف بلندمدت خود 600 نفر پرسنل را از نیروهای مجرب، متعهد و مسئول انتخاب نموده و کادر علمی آن متشکل از شیمیست‌ها، مهندسین شیمی و داروسازان متخصص و متعهد و سایر رشته های مهندسی و پایه بوده که نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.