نام دارو کپسول امپرازول ۲۰ میلی گرم
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده
جرم مولکولی
شماره CAS
موارد کاربرد جهت درمان ریفلاکس معده؛ ازوفاژیت فرسایشی زخم معده، سندرم زولینگر- الیسون و عفونت‌های ناشی از  وجود باکتری‌ هلکیوباکتر پیلوری استفاده می شود
شکل دارو کپسول
فهرست