نام محصول کپسول امپرازول ۲۰ میلی گرم
ماده موثره دارویی                 امپرازول
فرمول مولکولی دارو C17H19N3O3S
جرم مولکولی                          345.4 g/mol
دسته دارویی مهارکننده پمپ پروتونی (PPI)
مورد مصرف                    بیماری ریفلاکس معده به مری، بیماری پپتیک اولسر، سندرم زولینگر- الیسون، عفونت‌های ناشی از وجود باکتری‌ هلکیوباکتر پیلوری
فهرست