نام محصول سوسپانسیون خوراکی نوسکاتم
ماده موثره دارویی                 نوسکاپین هیدروکلراید
فرمول مولکولی دارو C22H24ClNO7
جرم مولکولی                          449.9 g/mol
دسته دارویی ضد سرفه اپیوئیدی (غیر مخدر)
مورد مصرف                    درمان سرفه های خشک و خلط دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های خرید مراکز و داروخانه های آنلاین سوسپانسیون خوراکی نوسکاتم (نوسکاپین هیدروکلراید) شرکت تماد

 

فهرست