نام دارو  اپیوم تینکچر ۱%
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده مخدر
جرم مولکولی
شماره CAS ۸۰۲۹- ۹۹- ۰
موارد کاربرد ترک اعتیاد
شکل دارو شربت
فهرست