ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست ، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

بعد زیست محیطی :
1-انجام دوره ای پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی توسط شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست.
2-امحاء پسمانده ها و صمغ های گیاهی در کوره زباله سوز شرکت.
3-پایش دوره ای و روزانه تصفیه خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی
4-استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند در شرکت
5-بستن قرارداد با شرکت معتمد سازمان محیط زیست و ارسال پسمانده های ویژه جهت امحاء به این شرکت تحت نظارت کارشناسان محیط زیست و گرفتن گواهینامه امحاء آن
6-ریکاوری حلالهای فرایندهای تولیدی در بخش برج تقطیر واقع در واحد پالایش و بازیافت و برگشت مجدد این حلالها به چرخه تولید.
لازم به ذکر اینکه شرکت بابت بعد زیست محیطی متحمل مبلغ 11،537 میلیون ریال هزینه گردیده است.

بعد مسئولیت اجتماعی :
-1بزرگترین تولید کننده مواد اولیه دارویی کشور
2-ایجاد سیستم مدیریت فرایند سازمانی به عنوان یکی از توانمند سازهای ذکر شده در سیستم های QC و QA
3-ایجاد کمیته مدیریت دانش و اقدام به جمع آوری دانش های پنهان سازمانی
4-برگزاری کمیته نظام پیشنهادات
5-شروع توافق نامه های عملکردی مدیریت ارشد سازمان با مدیران میانی برای دوره های 6ماهه
6- افزایش سهم مزایای غیر نقدی پرسنل
7-بالا بردن کیفیت تغذیه و غذای مصرفی کارکنان در شرکت
8-فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزشهای گروهی و انفرادی کارکنان و تشکیل مسابقات ورزشی
9-فرام نمودن تسهیلات در جهت استفاده از مناسبات مذهبی

بعد اقتصادی :
سهم بازار محصولات شرکت ، طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکملهای رژیمی و غذایی ایران به طور مستمرپایش و با تلاشهای انجام شده روند آن نسبت به سالهای گذشته بهبود می یابد

  صورت های مالی حسابرسی شده 1400                                       صورت های مالی حسابرسی شده 1401

                                            

فهرست