نیمه ساخته(Semi Finished) 
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 اس امپرازول پلت 22.5% USP بشکه پلاستیکی 40 کیلوگرمی
2 امپرازول پلت 8.5% USP بشکه پلاستیکی 40 کیلوگرمی
3 پنتاپرازول پلت 15% USP بشکه پلاستیکی 40 کیلوگرمی
4 لنسوپرازول پلت 8.5% USP بشکه پلاستیکی 40 کیلوگرمی
5 استامینوفن دی سی 96% In-House کارتن 20 کیلوگرمی
6 استامینوفن دی سی 90% In-House کارتن 20 کیلوگرمی
7 متفورمین دی سی 95% In-House کارتن 20 کیلوگرمی
8 آسپرین گرانول BP کارتن 20 کیلوگرمی
فهرست