مواد موثره دارویی(API) – تزریقی **(جدید)**
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 دگزامتازون تزریقی USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
2 بتامتازون تزریقی USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
3 ویتامین B1 تزریقی EP8 بر اساس سفارش
فهرست