مواد موثره دارویی(API) -دامی(جدید)
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 انروفلوکساسین تزریقی BP کارتن 15 کیلوگرمی
فهرست