مواد موثره دارویی(API) -دامی
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 انروفلوکساسین BP کارتن 15 کیلوگرمی
2 آسپرین زیر مش 60 BP کارتن 20 کیلوگرمی
3 فلورفنیکل In-House بر اساس سفارش
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp