مدیرعامل

حمیدرضا علیپور

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز
  • MBA مشترک دارویی از دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران و دانشکده اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
  • دارای مدرک دوره عالی مدیریت DBA

سوابق اجرایی:

 • 17 سال سابقه کار و مدیریت در صنعت دارویی در حوزه های تولید، بازرگانی و توسعه کسب و کار
 •  مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی شهید قاضی و شرکت شیمی دارویی داروپخش
 •  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا اثر سلامت
 • معاون بازرگانی شرکت توزیع و پخش محیا دارو
 • معاون بهره برداری و مدیر کارخانه شرکت تماد
 • مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و عضو هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره ، شیمیایی و بسته بندی دارویی
 • ۱۰ سال سابقه کار و مدیریت در فعالیت های دانشگاهی در حوزه فرهنگی و هنری
 • معاون مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سوابق تحصیلی:

 • مهندس معدن و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:

 • رییس دفتر مدیر عامل و مسئول روابط عمومی ، شرکت شیمی دارویی داروپخش (۵ سال )
 • کارشناس IT ، شرکت شیمی دارویی داروپخش (۱ سال)
 • مسئول امور اداری ، شرکت پرتو شیمی (۳ ماه)
 • مسئول فروش و بازاریابی ، شرکت فولاد بافق (۶ ماه)
 • رییس دفتر تهران ، شرکت داروسازی شهید قاضی ( ۶ ماه )
 • رییس دفتر مدیر عامل ، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از ۹۶ تا کنون )
 • ۱۱ سال فعالیت در شرکت های داروسازی
رییس دفتر مدیر عامل
رییس دفتر مدیر عامل

سجاد رحمتی

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس شیمی محض

سوابق اجرایی:

 • مدیر و معاون تولید و برنامه ریزی در تماد البرز طی سال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۶۷
 • مدیر عامل شرکت برهان دارو از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۸
 • قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد از سال ۱۳۸۸ تا کنون
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت راه آرود تامین از سال ۱۳۹۷ تا کنون
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس هئیت مدیره شرکت خودرو و لنت ایران از سال ۱۳۸۳ به مدت ۹ ماه
قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد

مهدی خورسندی

معاون مالی و اقتصادی

ابراهیم قهرمانی ججین

سوابق تحصیلی:

 • فوق لیسانس حسابداری

پست الکترونیک سازمانی:

 • Ghahremani@temad.com

سوابق اجرایی:

 • ۲۷ سال سابقه کار در حوزه مالی و حسابداری
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گزاری ارس خودرو دیزل (لیزینگ آمیکو)  ۶ سال
 • مدیر مالی تماد ۵ سال
 • مدیر مالی و اداری شرکت آلوپن ۵ سال
 • مدیر مالی و ادری شرکت کابل مغان یک سال و نیم
 • حسابرس ۱۰ سال

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد شیمی کاربردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشجوی MBA دارویی سازمان مدیریت صنعتی با همکاری دانشکده دارو سازی دانشگاه تهران

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • ۱۹ سال سابقه کار رسمی در حوزه های تحقیق و توسعه، فروش و بازرگانی صنایع شیمیایی، نفت و گاز و صنعت دارو
معاون تامین

هومن آقاسی بیگ

معاون کیفیت و توسعه دارویی

آزاده مرادی

سوابق تحصیلی:

 • دکترای دارو سازی از دانشگاه علوم دارویی تهران

پست الکترونیک سازمانی:

 • Qa.moradi@temad.com

سوابق اجرایی:

 •  ۴ سال سابقه کار در سازمان غذا و داروی ایران
 • سر بازرس GMP در داخل و خارج از کشور (صنعت ماده مؤثره دارویی و بسته بندی)
 • سابقه عضویت در کمیته PICS سازمان غذا و داروی ایران
 • سابقه عضویت در کنوانسیون مبارزه با سلاح های شیمیایی به عنوان نماینده وزارت بهداشت

سوابق تحصیلی:
• کارشناسی شیمی کاربردی
•کارشناسی ارشد شیمی آلی
پست الکترونیک سازمان:
saraei@temad.com
سوابق اجرایی:
• رئیس تولید شرکت آلیاژ جوش ایران (2سال)
• کارشناس تولید واحد غیرنارکوتیک ها شرکت تماد (4سال)
• رئیس تولید واحد نیمه ساخته شرکت تماد (5سال)
• مدیر تولید نیمه ساخته و نهایی شرکت تماد (2 سال)
• معاون بهره برداری شرکت تماد (هم اکنون)

معاون بهره برداری

مسعود سرائی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری شیمی آلی از دانشگاه الزهراء

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • ۱۵ سال سابقه کار در بخش تضمین کیفیت شرکت تماد
 • مدیر تضمین کیفیت و مسؤل فنی APIهم اکنون
مدیر تضمین کیفیت و مسؤل فنی API

مریم اسفندیاری

مدیر برنامه ریزی و انبارها

سید بهزاد سید مرتاض

سوابق تحصیلی:

 • مهندسی صنایع

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • مدیر CTR شرکت های مهندسی مشاوره سازه
 • مدیر سرمایه گذاری شرکت غدیر
 • ۱۶ سال سابقه کار در شرکت های بزرگ نفتی، پتروشیمی، شیمیایی و صنایع دارویی در حوزه های کنترل پروژه ، مدیریت پروژه، برنامه ریزی مالی و برنامه ریزی تولید مدیر PMO و برنامه ریزی تماد به مدت ۴ سال
 • مدیر طرح و برنامه بنیاد مستضعفان به مدت ۵ سال
 • مدیر CTO2 مهندسین مشاوره سازه به مدت ۲ سال
 • مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی غرب به مدت ۱ سال

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • مدیر سرمایه انسانی شرکت تماد از سال ۱۳۹۶  تاکنون
 • معاون منابع انسانی شرکت پارس دارو از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵
 • مدیر منابع انسانی شرکت کارخانجات داروپخش از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳
 • رئیس کارگزینی شرکت سولیران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۲
مدیر سرمایه انسانی

شهرام اسماعیلی

مدیر فروش

علیرضا ربی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت MBA

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • از سال ۸۴ در شرکت تماد به عنوان مدیر بازرگانی و هم اکنون مدیر فروش
 •  سابقه مدیریت در شرکت های دامی و شرکت های خصوصی
 •  مدیر کنترل کیفیت در شرکت سولیلان و….

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی

سوابق اجرایی:


سوابق اجرایی:

 • ۱۲ سال سابقه کار و مدیریت در صنعت دارو در حوزه صادرات، توسعه کسب و کار و بازاریابی صادراتی
طاهری مدیر صادارت
طاهری مدیر صادارت

همایون طاهری

مدیر کنترل کیفیت (QC)

سعید دینی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری شیمی

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • ۱۴ سال کارشناس مسؤل آنالیز دستگاهی آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • ۱ سال کارشناس تحقیقات
 • ۱ سال رئیس تضمین کیفیت
 • ۶ ماه مسؤل فنی API
 • ۱۸ ماه جانشین مسؤل فنیAPI و همزمان مدیر کنترل کیفیت شرکت تماد

سوابق تحصیلی:

 • دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیک سازمانی:

 • info@temad.com

سوابق اجرایی:

 • ۱۵ سال سابقه کار فرهنگی و هنری در حوزه ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جایگاه کارشناس مسئول
 • سیاستگذار و برنامه ریز دانشگاه های دولتی در حوزه فرهنگ و هنر
 • سابقه کار در پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با سمت کارآفرین اجتماعی
 • عضویت در شوراهای سیاستگذاری فرهنگی و نماینده وزارت علوم در دستگاه های: وزارت کشور، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 • «مشاور اقتصاد رسانه» رئیس دانشکده خبر خبرگزاری ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران). دو سال
 • مشاور ارشد «صنعت موزه داری» در موزه ملی ملک (آستان قدس رضوی) دو سال
 • مدرس دانشگاه
 • تهیه کننده مجموعه های هنری در قالب مدیا انیمیشن، موشن گرافی و.. با موضوعات اجتماعی
 • تولید کننده محتوای مدیا در حوزه دیجیتال مارکتینگ
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

مهدی خلیلی

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی:

 • سابقه کار مدیریت در صنایع دارویی از سال 1381 تا کنون
 • مدیر تحقیق و توسعه شرکت آبتین رزین از سال 1380-1381
 • مدیر تولید شرکت توس سولفور از سال 1379-1380
 • مشاورHSE و پالایش و بازیافت (هم اکنون)
مشاور HSE، پالایش و بازیافت

حافظ گرمانی نژاد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پست الکترونیک سازمانی:

 • Rezamz@yahoo.com

سوابق اجرایی:

 • معاون واحد HSE پژوهشگاه صنعت نفت
مشاور ایمنی فرآیند

رضا ملک زهتاب

مشاور اجرایی امور پروژه ها

محسن دشتی

سوابق تحصیلی:

• لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
• لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک سازمانی:


سوابق اجرایی
• مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید و انبارها شرکت دارو سازی کوثر
• 24 سال سابقه کار و مدیریت در صنعت داروسازی کشور
• مدیر عامل شرکت فرآیند شیمی حکیم
• مدیر کارخانه شرکت داروسازی آرین سلامت سینا – هلدینگ دارویی گلرنگ
• مدیر طرح و برنامه لابرتوار آرایشی و بهداشتی شفا
• مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی استراتژیک داروسازی کوثر
• مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید و انبارها داروسازی کوثر
• 8 سال سابقه کار فرهنگی، سیاسی و مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف
• 3 سال سابقه کار در مرکز مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
• داور ممتاز و سطح یک جشنواره و مسابقه ملی بهره وری از سال 1389 تا کنون
• کارشناس سطح سه شبکه بهینه کاوری  ایران از سال 1392 تا کنون

سوابق تحصیلی:

 • پزشک عمومی

پست الکترونیک سازمانی:

پزشک شرکت

حبیب توسلی

فهرست