محصولات API دسته غیر نارکوتیک انسانی

ماده فعال دارویی یا API   (Active Pharmaceutical Ingredient )هر گونه ماده یا مخلوطی از مواد مورد استفاده برای تولید یک محصول دارویی است که جزء اصلی آن را تشکیل می‌دهد و خواص درمانی در آن دارو را دارد. این مواد برای تامین فعالیت فارماکولوژیکی و سایر اثرات مستقیم در تشخیص درمان ،تسکین علائم، پیشگیری از بیماری یا تأثیر بر ساختار و عملکرد بدن در نظر گرفته شده اند.

 

دسته غیرنارکوتیک-انسانی (API) مواد موثره دارویی
گروه دارویی و کاربرد In-house EP BP USP نام محصول ردیف
 داروهای ضد چربی، مهارکننده‌های هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز آتورواستاتین کلسیم ۱
داروهای ضد التهاب، کورتیکواستروئیدهای موضعی بتامتازون دی پروپیونات ۲
داروهای ضد التهاب، کورتیکواستروئید بتامتازون سدیم فسفات ۳
داروهای ضد التهاب، کورتیکواستروئید بتامتازون ۱۷- والرات ۴
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضدتشنج و ضد صرع، آنالوگ گیرنده گابا پریگابالین ۵
داروهای قلبی-عروقی، مهارکننده آلفا آدرنرژیک، درمان فشار خون بالا پرازوسین هایدروکلرید ۶
داروهای مهار کننده پمپ پروتون، برطرف کننده مشکلات گوارشی پنتوپرازول پودر ۷
هایپرتروفی خوش خیم پروستات، بلوک کننده گیرنده آلفا تامسولوسین هیدروکلراید ۸
داروهای ضد افسردگی، مهار کننده‌ی بازجذب سروتونین کوتاه اثر داپوکستین هایدروکلرید ۹
داروهای ضد التهاب، کورتیکو استروئید دگزامتازون سدیم فسفات ۱۰
داروهای گوارشی، مهارکننده اسید و ضد زخم، آنتاگونیست گیرنده H2 رانیتیدین هایدروکلراید ۱۱
داروهای ضد چربی، مهارکننده های هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز رزوواستاتین کلسیم ۱۲
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، داروهای روان درمانی، ضدجنون آتیپیک ریسپریدون ۱۳
  ضدآندروژن سیپروترون استات ۱۴
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، داروهای روان درمانی و ضدافسردگی، مهارکننده انتخابی سروتونین فلوکستین هایدروکلراید ۱۵
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، داروهای روان درمانی و ضدافسردگی، مهارکننده انتخابی سروتونین فلووکسامین مالئات ۱۶
داروهای آنتی هیستامین، گشاد کننده‌های برونش و داروهای ضد آسم کتوتیفن فومارات ۱۷
داروهای ضد التهاب، کورتیکو استروئید هیدروکورتیزون استات ۱۸
داروهای ضد عفونت، ضد پروتوزوآ، ضد مالاریا هیدروکسی کلروکین سولفات ۱۹
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضد درد و ضد تب وضد التهاب استامینوفن پودر ۲۰
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضد درد و ضد تب وضد التهاب استامینوفن(تزریقی غیراستریل) ۲۱
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضد درد و ضد تب وضد التهاب DC استامینوفن  ۲۲
داروهای ضد باکتری، داروهای ضد عفونت، کینولون ها سیپروفلوکساسین هیدروکلراید ۲۳
داروهای ضد باکتری، داروهای ضد عفونت، کینولون ها سیپروفلوکساسین ۲۴
داروهای ضد باکتری، داروهای ضد عفونت، کینولون ها سیپروفلوکساسین(تزریقی غیراستریل) ۲۵
داروهای ضد باکتری، داروهای ضد عفونت، کینولون ها سیپروفلوکساسین DCهیدروکلراید  ۲۶
      داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضد صرع فنوباربیتال ۲۷
     داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی ضد درد و تب، ضد التهاب غیر استروئیدی سلکوکسیب ۲۸
  داروهای ضد باکتری، ضد عفونت سولفابنزآمید ۲۹
  داروهای ضد باکتری، ضد عفونت لووفلوکساسین ۳۰
  داروهای ضد باکتری، ضد عفونت لووفلوکساسین(تزریقی غیراستریل) ۳۱
  داروهای ضد باکتری، ضد عفونت (کینولون‌ها) افلوکساسین ۳۲
داروهای قلبی-عروقی، ضد چربی (مشتقات فیبریک اسید) جم‌فیبروزیل ۳۳
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی، ضد درد و تب، ضد التهاب غیر استروئیدی آسپرین ۳۴
داروهای ضد دیابت ( بیگوانیدها) DC متفورمین ۳۵
استامینوفن پودر تزریقی ۳۶
سیبپروفلوکساین بیس تزریقی ۳۷
 سیبپروفلوکساینHigh Pure ۳۸
سیبپروفلوکساین هیدروکلراید تزریقی ۳۹
فهرست