FA
EN

تمـاد در یک نگـاه

شرکت مواد اولیه داروپخش (تماد) بیش از 120 قلم فرآورده دارویی شامل مواد مخدر، غیرمخدر، LVHV، کورتون، قلب، گوارش، اعصاب، آنتی بیـوتیک، تـزریقی و داروهای جایـگزین تـرک اعتیاد مطابق با استانداردهـا و مقـررات GMP تولید می کند. و استـانداردهای WHO در زمینه دارویی بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی USP، BP، EP، JP و IP تولید و کنترل می شود.

گـواهینامـه هـا

محصولات تمـاد مطابق بـا استانـدارد هـا و قـوانیـن GMP و ضـوابط WHO در حـوزه مواد دارویی تـولید شـده و بـر اساس آخـرین استانداردهای بین المللی JP , EP , BP , USP و IP کنترل و ارزیابی می شـود.

خدمات تماد

درباره خدمات مختلف ارائه شده توسط شرکت ما بیشتر بدانید.

مواد مخدر

Associates قادر است ضربان قلب و بسیاری از ساختارهای آن را مشاهده کند. پس از بررسی، متخصص قلب یک گزارش تفسیری برای مراقبت از بیمار ارائه می دهد

LVHV

اگر منتظر فرزند هستید، مراقبت های بعدی با متخصصان اطفال کلینیک ما می تواند قبل یا بعد از ترخیص از بیمارستان/زمان شما ترتیب داده شود.

قلب

سلامت زنان حوزه ای است که نگرانی های بهداشتی متعددی را که زنان با آن مواجه هستند، از سلامت باروری و جنسی گرفته تا ماموگرافی را پوشش می دهد. زنان همچنین بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات سلامت مزمن هستند.

ضد مواد مخدر

ارائه دهندگان ما برای رسیدگی به طیفی از بیماری های پوستی آموزش دیده اند که اکثر نگرانی های پوست شما را پوشش می دهد.

کورتیکواستروئیدها

دستورات آزمایشگاهی در پرونده الکترونیکی پزشکی بیمار (EHR) ایجاد می‌شود و به آزمایشگاه ما منتقل می‌شود. پس از به دست آوردن نمونه، آزمایش انجام می شود و نتایج حاصل می شود.

داروهای جایگزین برای ترک اعتیاد

سی تی اسکن (توموگرافی کامپیوتری) یک روش غیر تهاجمی است که به ارائه دهندگان اجازه می دهد تصاویر سه بعدی گرفته شده از مجموعه ای از تصاویر اشعه ایکس دو بعدی را مشاهده کنند. تصاویر از سی تی اسکنر داخلی ما به صورت دیجیتالی هستند.

56 کشور مقصد

دوسایت تولیدی در البرز و مشهد

26 محصول صادراتی

120+  محصول

600 نفرکارکنان

سه دهه فعالیت

رویداد های تماد