.

راههای ارتباطی مخاطبان گرامی با بخش صدای مشتری شرکت تماد

ارسال طرح پیشنهادی جهت همکاری با شرکت تماد

پیشنهاد می گردد:فایل ارسالی: کمتر از 5MB حجم و با یکی از فرمت های JPG, DOF,DOC باشد.

لطفا با شرکت در نظر سنجی ما را در بهتر شدن خدمات یاری فرمایید.

نظر سنجی آنلاین رضایت مشتریان داخلی
نظر سنجی آنلاین رضایت سهامداران شرکت تماد
نظرسنجی آنلاین رضایت جامعه، دستگاه ها و همسایگان از عملـکرد شرکت تمـاد
فرم آنلاین سنجش رضایت کارکنان تماد
فرم آنلاین سنجش رضایت رفاهی کارکنان
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp