سمپوزیوم

سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین

لینک ورود مدرسین سمپوزیوم (این لینک یک ساعت قبل از شروع برنامه فعال خواهد شد.)

لینک ورود مخاطبین و شرکت کنندگان سمپوزیوم  (Login link for symposium participants and participants)
(این لینک یک ساعت قبل از شروع برنامه فعال خواهد شد.)

 

                            Buprenorphine Symposium

 سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تماد، سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین از سلسله سمپوزیوم های علمی اعتیاد و آسیب های روانی و با همکاری شرکت دانش و فناوری اعتیاد(ایستا) برگزار می شود. این برنامه ویژه روانپزشکان، پزشکان عمومی و درمانگران مراکز درمانی اعتیاد می باشد که با هدف بررسی ابعاد علمی خطوط درمانی جدید با تاکید بر داروی بوپرنورفین به عنوان دارویی موثر و با عوارض جانبی کم تر نسب به درمان های فعلی، جهت ترک وابستگی به مواد مخدر برگزار می شود. بررسی مزیت های این دارو نسبت به متادون، شکایات و بازخوردهای عمده بیماران و بررسی تجربیات بین المللی استفاده از این دارو در کشورهای امریکایی و اروپایی از جمله محورهای این سمپوزیوم می باشد. بوپرنورفین به صورت اشکال دارویی و متنوع: قرص های زیر زبانی در دوزهای 0/4 ، 2و 8 میلی گرم، قرص های ترکیبی زیر زبانی بوپرنورفین همراه با نالوکسان، فرم های تزریقی سریع اثر و آهسته رهش، پچ پوستی و فیلم های دهانی تولید می شود.
صفحه اختصاصی:
سمپوزیوم\temad. com
لینک مستقیم:yun.ir/96r08g
زمان: پنج شنبه 1400/10/30 ساعت14_17   

            

فهرست