چشم انداز شرکت تماد در افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)


شرکتی پیشگام در بهره وری، سرآمد در کیفیت و صادرات محور

خواهد بود که ضمن حفظ جایگاه اول در صنعت تولید موادحد واسط و مواد موثره (API)و به عنوان صادر کننده نمونه در کشور، با ارتقاء کیفیت و GMPو اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی و با توسعه سبد محصولات نهایی، تبدیل به قطب تولید فرآورده های دارویی نارکوتیک در منطقه خاورمیانه خواهد شد.

فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp