خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) به عنوان پیشگام در تولید و پیشتاز در توسعه و صـادرات مواد مؤثـره و محصولات دارویی ، با کسب بیشتریـن سهم بازار نقش مـوثـر وفعـال درخـودکفایی حـداکثـری صنعت داروسـازی کشـور داشته و بعنوان بـزرگتـریـن تـأمین ‌کننده مــواد مــوثـره نـارکــوتیک و غیـرنارکـوتیک مصـرفــی شــرکت‌هـــای داروسـازی داخـل وخارج از کشـور مصداق این نقش بی بدیل می باشد.
این شرکت در راستای برنامه راهبردی خویش به منظور توسعه کسب و کار و افزایش سهم بازار بزرگ دارویی کشور با تکیه بر مزیت رقابتی و حفظ و ارتقای کیفی و کمی مواد موثره، تولید و عرضه محصولات نیمه ساخته و نهایی دارویی را آغاز نموده است.
بزرگترین دارایی شرکت تماد سرمایه های انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و شیوه اداره کسب و کارش است که حاصل سالها تجربه، تلاش و کوشش افراد معتمد و متخصص بوده و با تکیه بر زیر ساخت های صنعتی خویش مصمم است تا با بهره گیری منظم و حفظ بهبود سیستم مدیریت یکپارچه شامل سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 و نظام مبتنی بر مدل ملی کیفیت غذا و دارو INFDQA مسیر تعالی و توسعه متوازن خویش را ادامه داده و گام های استواری در جهت اعتلای صنعت دارویی کشور بیش از پیش بردارد.
شرکت تماد به قوانین و مقرارت ملی سازمان غذا و دارو، سازمان حفاظت محیط زیست و قوانین کار و امور اجتماعی، اصول CGMP مطابق با راهنمای PICS و ICHQ7 متعهد بوده و راهبردها و اهداف کلان کسب و کار را بر همین اساس و به شرح ذیل سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده است:
* جلب و بهبـود رضـایت متــوازن کلیـه ذینفعـان کلیــدی
* ارتقاء سـرمـایه انسانـی شایسته و افـزایش تـوانمندی افراد با استفاده از آموزش مستمر
* تقویت و توسعه موقعیت شرکت در بازار های داخلی و خـارجی
* افزایش بهره وری فرآیندهای شرکت، بهبود رویکردها، اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود کیفیت
* افـزایـش ایمنـی و بهـداشت و سلامت کــارکنـان و جـامعـه
* تثبیت تعهد در حفـاظـت از محیط زیست و پیشگیـری از آلـودگی
* انطباق حداکثری با استانداردها و الزامات کیفی داخلی و بین المللی
مدیریت ارشد سازمان با اطمینان از درک خط مشی و اهداف آن توسط کلیه کارکنان و پایش گزارش ‌های ارائه شده از سوی نماینده مدیریت، سیستم مدیریت یکپارچه شرکت را به‌صورت دوره ای از نظر اثربخشی و بهبود مستمر بررسی نموده و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را بعمل می‌آورد.

فهرست