بیانیه ماموریت شرکت تماد


 

ماموریت تماد تولید مواد موثره، نیمه ساخته و فرآورده های دارویی با کیفیت در حوزه سلامت جامعه می باشد. این شرکت سبد محصولات متنوع خود را بر پایه داروهای نارکوتیک با قیمتی رقابتی متمرکز نموده و با استفاده از فناوری روز دنیا، علاوه بر ایران در بازارهای جهانی حضور چشمگیر خواهد داشت. در این مسیر، تماد با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، باانگیزه و پایبند به ارزش های سازمان، افزایش بهره وری عملیات و بهینه سازی زنجیره تامین را سرلوحه کار خود قرار داده تا با تحقق اهداف گروه دارویی تامین و ایجاد ارزش افزوده پایدار برای ذینفعان، نقشی موثر در جهش تولید، تامین امنیت دارویی و خودکفایی صنعت داروی کشور ایفا نماید.

فهرست