آموزش عمومی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش عمومی

دوره های آموزشی برگزار شده در سال۹۸ و۹۹

تاریخ برگزاری

نام مدرس

نام دوره

ردیف

۹۹/۰۵/۰۸

خانم دکتر کنعانی

احزار کیفیت ابساز

۱

۹۹/۴/۲۸

مدیریت ریسک و موارد مرتبط با GMP

۲

۹۹/۴/۷

مدیریت ریسک و موارد مرتبط با GMP

۳

۹۹/۵/۶

خانم دکتر مرادی

GMP عمومی

۴

۹۹/۵/۱۳

اقای مهندس زهتاب

ایمنی ازمایشگاه

۵

۹۹/۴/۱۵

اقای مهندس پیرویسی

موارد ایمنی بدو استخدام

۶

۹۹/۵/۱

آقای مهندس صفاری نژاد

رویکرد های نوین برنامه ریزی راهبردی

۷

۹۹/۳/۲۸

خانم دکتر کنعانی

GMP مواد پرخطر

۸

۹۹/۵/۲۹

خانم رحیمی

اکسل مقدماتی

۹

۹۸/۷/۱۷

خانم دکتر کنعانی

URS

۱۰

۹۸/۵/۱۹

خانم دکتر کنعانی

VMP

۱۱

۹۸/۹/۳۰

خانم دکتر کنعانی

آشنایی با ریسک های کیفیت

۱۲

۹۸/۱۱/۲۶

خانم دکتر کنعانی

چگونگی پایش اتاق تمیز

۱۳

۹۸/۰۵/۱۹

خانم دکتر کنعانی

کنترل مستندات

۱۴

۹۸/۶/۲۸

اقای مهندس زهتاب

HAZID

۱۵

۹۸/۹/۴

خانم دکتر اسفندیاری

PQR

۱۶

۹۸/۹/۲۷

اقای مهندس اسدی

اصلاح الگوی مصرف اب

۱۷

۹۸/۱۱/۷

اقای مهندس حاتمی

امداد و کمک های اولیه

۱۸

۹۸/۷/۷

اقای مهندس نیک پیام

ایمنی برق

۱۹

۹۸/۷/۷

اقای مهندس امین زاده

مدیریت عملکرد

۲۰

۹۸/۱۱/۱۹

اقای مهندس خیاطی

اتش نشانی پیشرفته

۲۱

۹۸/۱۱/۱۹

آقای مهندس شاهسون

مهارتهای برقراری ارتباط موثر

۲۲

۹۸/۱۱/۱- ۹۸/۱۱/۲۹

اقای راثی

اکسل مقدماتی

۲۳

جلسه دوم دوره آموزشی رویکردهای نوین برنامه ریزی راهبردی با محوریت رویکردهای اجرایی برگزار شد.

folder_openآموزش عمومی, اخبار
commentبدون دیدگاه
شرکت تماد شاهد برگزاری یکی دیگر از دوره های تخصصی با عنوان رویکرد های نوین به برنامه راهبردی با محوریت رویکردهای اجرایی بود.این دوره با حضور مدیر عامل محترم و در سطح معاونان و مدیران شرکت تماد البرز و مشهد…
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp